Wij planten bos op meer dan 300 locaties in Vlaanderen

En of het een druk plantseizoen wordt! De Bosgroepen zullen de komende winter op meer dan 300 locaties in Vlaanderen een nieuw bos planten, alles samen goed voor zowat 150 hectare nieuw bos. Ongeveer de helft van de bossen wordt aangeplant samen met private eigenaars, de andere helft is op grond van lokale besturen. Van deze 300 aanplantingen zijn er …