Een BOOST voor meer bos in Oost-Vlaanderen

Als één van de bosarmste regio’s van Europa heeft Vlaanderen nood aan extra impulsen voor bosuitbreiding. Met BOOST willen de Oost-Vlaamse Bosgroepen alvast zorgen voor meer bos in Oost-Vlaanderen. Particulieren kunnen via BOOST namelijk een toelage aanvragen voor bosuitbreiding op hun gronden.

Op 26 januari stelden de Oost-Vlaamse Bosgroepen het nagelnieuwe BOOST voor tijdens een boomplantactie in het Keigatbos in Ursel. Dit is één van de drie pilootprojecten waar dit seizoen de eerste BOOST-boompjes de grond ingaan.

Bij boseigenaar August in Ursel zorgen we voor 1,6 ha nieuw bos. De eerste van de 3750 nieuwe bomen werden omwille van de coronamaatregelen zonder de hulp van vrijwilligers geplant. Gelukkig stonden gedeputeerde Riet Gillis, schepen Herlinde Trenson, eigenaar August Bal en Bosgroepen Oost-Vlaanderen paraat om de eerste bomen in de grond te steken.

Een tweede aanplant gebeurde al eerder in De Pinte bij boseigenaar Karel die eigenhandig 1425 bomen en struiken plantte. Ook in Herzele worden er volgende week 3500 bomen geplant bij boseigenaars Lut en Hilde.

Met de aanplant van 8675 bomen – goed voor 4,1 ha – is BOOST goed gelanceerd. De drie pilootprojecten illustreren welke initiatieven door BOOST kunnen betoelaagd worden. We hopen dat heel wat particulieren de komende maanden een aanvraag indienen zodat we samen voor meer bos in Oost-Vlaanderen kunnen zorgen!

Meer info

Geïnteresseerden met bosuitbreidingsplannen kunnen een aanvraag indienen voor 30 april. Bosgroepen Oost-Vlaanderen staat klaar om hen te helpen bij de voorbereiding van hun dossier. Alle info en de voorwaarden vind je op www.bosgroepen.be/boost.

BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met de steun van de Vlaamse overheid, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen.