Kempense bosgroepen bundelen krachten in nieuwe vzw Bosgroep Kempen Noord

Onder het motto “samen sterk” gaan Bosgroep Noorderkempen vzw en Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw voortaan door het leven als Bosgroep Kempen Noord vzw. Dat werd beslist op de Buitengewone Algemene Vergadering. Wim Boonen, coördinator van de nieuwe vzw, is tevreden: “Door de krachten te bundelen kunnen we nu ons werkingsgebied, bestaande uit 20 gemeenten, nog beter bedienen. Bovendien kunnen we ook een stuk efficiënter werken door het eengemaakte team.”

Twee eiken nabij het dienstgebouw dat de bosgroepen huisvest, zijn voortaan in ‘de echt verbonden’ dankzij Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee. Ze symboliseren de fusie van Bosgroep Kempense Heuvelrug en Bosgroep Noorderkempen, die vanaf vandaag samen door het leven gaan als Bosgroep Kempen Noord vzw. Ook kersvers ondervoorzitter van de fusiebosgroep Kempen Noord, provinciaal gedeputeerde voor Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger woonde de inhuldiging bij: “Beide verenigingen delen al een lange geschiedenis samen, waarin de onderlinge werking al sterk op elkaar was afgestemd. Beide vzw’s zijn ook al meer dan 10 jaar in dezelfde kantoren gehuisvest.  De fusie is daarom een logische stap in deze samenwerking.”

1

Een nieuwe bosgroep

Door de fusie is een grotere poule aan personeel beschikbaar, is het mogelijk meer te gaan specialiseren in de werking en kan ook een projectwerking uitgebouwd worden. Kortom: de krachtenbundeling betekent tijdswinst en efficiëntie. Het werkingsgebied van de nieuwe fusiebosgroep beslaat nu twintig gemeenten. In deze gemeentes telt  Bosgroep Kempen Noord meer dan 3000 leden-boseigenaars, naast zo’n 260 sympathiserende leden. Samen beheren deze boseigenaars bijna 10.000 ha bos, wat zo’n 44% van de totale bosoppervlakte is in het nieuwe werkingsgebied. Hiermee is Bosgroep Kempen Noord de grootste bosgroep van Vlaanderen.

De leden kunnen nu beroep doen op een team van 8 professionele medewerkers en 23 vrijwilligers. In de nieuwe raad van bestuur zetelen 15 bestuurders. In 2015 plantten de twee bosgroepen samen 13.000 bomen, organiseerden zij kappingen over een oppervlakte van 136 ha, voerden zij over nog eens 160 ha andere beheerwerken uit en herbebosten zij 9 ha. Verder zorgden zij ervoor dat zo’n 15.000 m³ hout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, een zinvolle toepassing vond via de industrie of als brandhout. Tot slot heeft de Bosgroep Kempen Noord net geen 50 gezamenlijke bos- of natuurbeheerplannen die zij actief opvolgen.

2

Taak van Bosgroep Kempen Noord

Bosgroepen zijn verenigingen van boseigenaars, vóór boseigenaars.  Bosgroep Kempen Noord vzw is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen bosbeheerders met als doel de vele boseigenaars te ondersteunen in het duurzaam beheer van hun bossen. Zowel privégrondeigenaars als openbare besturen kunnen bij de Bosgroep begeleiding en ondersteuning krijgen voor het beheer van hun bos. Ze kunnen er terecht voor advies op maat tijdens een terreinbezoek, hulp bij bosadministratie, de organisatie van houtverkopen of ondersteuning met de realisatie van bosbeheerwerken of natuurprojecten. Daarbij wordt steeds, volgens de regels van het duurzaam bosbeheer, gezocht naar een goed evenwicht tussen de natuur, economie en beleving. Beide bosgroepen zijn ontstaan op een initiatief van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap. Hoewel het merendeel van de leden private bos- en natuurbeheerders zijn, spelen ook openbare eigenaars zoals de gemeentes een belangrijke rol. In de raad van bestuur zijn meerdere gemeentes vertegenwoordigd.