Ecologie en economie hand in hand in bosbeheer

Op 1 juni 2016 werd het EU-Interregproject Eco2Eco goedgekeurd. De Vlaamse en Nederlandse projectpartners willen met dit project aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand kunnen gaan. Het project focust op de optimalisatie van houtproductie, zonder daarbij de ecologische aspecten uit het oog te verliezen. De partners willen bossen op een duurzame manier inschakelen in een bio-based economy en zo ook de lokale en regionale houtverwerkende bedrijven stimuleren. Het project loopt van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019 en krijgt voor 2.5 miljoen euro Europese steun toegekend.

Aan de basis van Eco2Eco liggen drie ambities. De eerste en belangrijkste ambitie is om in de in de grensregio tussen Nederland en Vlaanderen tegelijkertijd kwaliteitshout te produceren én ecologisch waardevolle natuur te creëren. De kwaliteit van het hout, én de ecologische waarde van het bos staan hierbij voorop.

Ten tweede wil het project het bosbeheer in Vlaanderen en Nederland anno 2016 kostenefficiënter aanpakken. Er bestaan innovatieve beheersystemen, beheertechnieken en beheerwerkwijzen die nog niet toegepast worden in de grensregio. Op bosgebied van de verschillende partners dat zo’n 270.000 hectare bestrijkt, zullen op 3.000 hectare vernieuwende beheersmethoden en -technieken rond duurzame houtproductie en exploitatie ontwikkeld worden. Zo wordt de bosbeheermethode van ‘kwalificering en dimensionering’ (QD) geïntroduceerd, ontwikkeld in Duitsland, waarin wordt nagegaan hoe bijvoorbeeld naaldbomen reageren op opsnoeien of vrijstellen en of er een volwaardig alternatief kan geboden worden voor chemische bestrijding van exoten.

De derde ambitie is ervoor te zorgen dat Vlaanderen en Nederland naast hout voor de vezel- en plaatindustrie ook meer kwaliteitshout produceren dat kan dienen voor meer hoogwaardige toepassingen zoals meubels, parket en fineer.

De projectpartners zijn Bosgroep Zuid Nederland, Staatsbosbeheer, het Vlaamse Inverde, het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), de Provincie Antwerpen, het Regionaal Landschap Lage Kempen (Belgisch Limburg) en de Vlaamse Bosgroepen Zuiderkempen vzw, en Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord vzw. De ontwikkelde kennis wordt verspreid zodat ook andere boseigenaren en -beheerders in de rest van Vlaanderen en Nederland dit succesvol kunnen toepassen.

Meer info:
www.grensregio.eu
www.grensregio.eu/projecten/eco2eco