Praktijkbossen voor klimaatslim bosbeheer

Klimaatverandering is niet weg te denken uit de actualiteit. Wereldwijd zijn wetenschappers, politici en vele bezorgde burgers en organisaties er intensief mee bezig. Bossen kunnen een belangrijk onderdeel van de oplossing vormen in de opname van CO2 en het bufferen van extremen. Tegelijkertijd ondervinden zij zelf al negatieve effecten van klimaatverandering, ook in onze streken. Denk maar aan extreme weerfenomenen zoals de lange periode van droogte in de jaren 2018-2019 met vervolgens ziekten en plagen die daar handig op in hebben gespeeld zoals de letterzetter in de fijnspar bestanden met massale sterfte tot gevolg.

De drie Antwerpse Bosgroepen en BOS+ staken in de zomer van 2021 de koppen bij elkaar en schreven een project uit rond dit thema. Samen met partners Stichting Kempens Landschap en provincie Antwerpen gaan we voor het uitbouwen van 12 locaties met ‘voorbeeldbossen’ voor klimaatslim bosbeheer in de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling dat deze voorbeelden als inspiratie dienen voor andere boseigenaren, experts en beheerders zodat klimaatslim bosbeheer breder zal worden toegepast. Ook het algemene publiek, met een extra focus op kinderen, wordt op een interactieve manier betrokken met het uitwerken van acht klimaatvriendelijke belevingsbos. Zo is er ook een bingo met klimaatgerelateerde elementen. Trek er het bos mee door en vink zo veel mogelijk elementen die je tegenkomt af! Je vindt de bingo hier.

Met dit project willen we onze bossen wapenen tegen wat er ons allemaal te wachten staat de komende decennia en ons eigen, lokale steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Klimaatslim bos als leerschool is een PDPO project in de subsidielijn “Omgevingskwaliteit door samenwerking”, gefinancierd door Europa, de Vlaamse overheid en Provincie Antwerpen.

Lees meer meer over klimaatslim bosbeheer:

Wie nog meer wil weten over het project mag zeker contact opnemen met de lokale Bosgroep.