Provincie Vlaams-Brabant en Bosgroep Vlaams-Brabant gaan samenwerken voor meer en beter bos

De provincie Vlaams-Brabant en Bosgroep Vlaams-Brabant gaan opnieuw samenwerken om boseigenaars professioneel te ondersteunen en zo te komen tot meer en beter bos.

Bosgroepen verenigen boseigenaars en ondersteunen hen in hun bosbeheer. In Vlaams-Brabant is dat de vzw Bosgroep Vlaams-Brabant, die in de plaats kwam van de vier plaatselijke bosgroepen.

Na enkele jaren zonder middelen slaan de Bosgroep en de provincie vandaag de bladzijde om voor een nieuw hoofdstuk, met hun structurele samenwerkingsovereenkomst.

De provincie erkent de Bosgroep als unieke partner op het terrein voor het beheer van de Vlaams-Brabantse bossen. Het team van 7 personen van het provinciaal Steunpunt Bos gaat vanaf januari 2021 aan de slag voor de Bosgroep. Die heeft zo weer de mensen en middelen om voortaan vanuit vijf lokale kantoren haar opdrachten te vervullen.

De Bosgroep Vlaams-Brabant gaat ook, opnieuw met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, projectmatig samenwerken met Vlaanderen om de Vlaamse doelstellingen over de instandhouding, de uitbreiding en de toegankelijkheid van de bossen te realiseren. Hiervoor wordt het team van de Bosgroep uitgebreid met 2 medewerkers.

“Deze samenwerking zal vertaald worden naar nog meer acties op het terrein om bossen en hun beheerders in Vlaams-Brabant te ondersteunen”, zegt Geert Herbots, voorzitter van de Bosgroep Vlaams-Brabant. “De dienstverlening wordt tot bij de bosbeheerder gebracht, of hij nu in Halle of in Halen woont. En de dienstverlening gebeurt op zijn maat, want alles begint en eindigt met zijn vrije bestemming van zijn bos.”

“Op deze manier bouwen we samen aan de Vlaams-Brabantse bossen van morgen. We kiezen voor een toekomst met meer bos, met meer duurzaam beheerd bos, en met bos dat klaar is voor de toekomst”, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

Meer info: www.bosgroepvlaamsbrabant.be

Bart Nevens
Gedeputeerde, Provincie Vlaams-Brabant
kabinet.nevens@vlaamsbrabant.be

0486 64 31 09
Geert Herbots
Voorzitter, Bosgroep Vlaams-Brabant
info@bosgroepvlaamsbrabant.be