Welkom, Bosgroep Antwerpse Gordel!

Je leest het goed, Bosgroepen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid gaan samen verder als Bosgroep Antwerpse Gordel. Bedankt aan alle leden en sympathisanten die de voorbije maanden mee stemden of een idee indienden!

Noord + Zuid = Gordel

We kregen leuke en creatieve ideeën voor de nieuwe naam binnen, maar kozen uiteindelijk bewust voor de term ‘gordel’. Volgens de definitie wordt een gordel als een langgerekt gebied omschreven, wat ook toepasselijk is voor het uitgestrekte en gevarieerde nieuwe werkingsgebied. Ook ruimtelijk roept het woord gordel verschillende associaties op:

  • Het verwijst naar de Fortengordels en de Antitankgracht die als kenmerkend lijnelement door het werkingsgebied lopen.
  • Het doet denken aan de linken tussen natuur, erfgoed en beleving, thema’s die ook bij ons terugkomen.
  • Binnen de ruimtelijke structuurplannen Vlaanderen spreekt men ook over de Antwerpse Gordel, waarbinnen we als nieuwe Bosgroep werken.
  • We zijn actief in de brede groene gordel rond de stad Antwerpen.
  • Ook blauwgroene netwerken waar onze bossen deel van uitmaken, vormen een gordel in het buitengebied.

Met de term gordel willen we verbinden. Zo maken we werk van verbindingen tussen kleinere individuele bospercelen en zetten we in op een corridorfunctie. Als nieuwe Bosgroep willen we ook mensen verbinden en samenbrengen (boseigenaars, vrijwilligers, burgers, partners …).

Officiële start in 2021

De naam wordt formeel goedgekeurd op de Algemene Vergaderingen in maart volgend jaar. Deze zullen doorgaan in gesloten kring, met de effectieve leden. Zij krijgen nog een persoonlijke uitnodiging per post en per mail. We zouden het begin van de nieuwe Bosgroep graag met iedereen vieren, daarom hopen we om in de zomer van 2021 een groot feest te kunnen geven (als corona het toelaat). We houden jullie hierover op de hoogte. Wij kijken er alvast naar uit om volgend jaar als één nieuwe Bosgroep aan de slag te gaan, in de Antwerpse Gordel!