Zondag 26 maart: plantactie met 50 000 nieuwe boompjes

Op zondag 26 maart werken de Vlaamse bosgroepen samen met de Lions Club voor een grote plantactie. Op meer dan 20 locaties in Vlaanderen zullen 50 000 nieuwe boompjes geplant worden. Deze locaties worden ter beschikking gesteld door de leden van de bosgroepen en door het Agentschap voor Natuur en Bos. De bosgroepen zullen de plantacties coördineren en opvolgen.

De Lions Club wil op deze manier haar eeuwfeest vieren of ‘Centennial Challenge’. Hierbij willen de leden ook projecten realiseren die het milieu beschermen. Eén van de grootste uitdagingen is het behalen van de klimaatdoelstellingen, om ervoor te zorgen dat de aarde een leefbare planeet blijft voor de komende generaties. In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) spelen bossen en bomen een belangrijke rol als deel van de oplossing. Bomen nemen immers veel CO² op en kunnen op die manier de opwarming van de aarde een stuk tegengaan. In die zin is het aanplanten van bomen dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie.

Ook de bosgroepen spelen al jaren een actieve rol bij het duurzaam beheer van bos en hebben al talloze plantacties georganiseerd en ondersteund. De bosgroepen helpen boseigenaars op administratief en technisch vlak met een goed beheer van hun bosareaal. In Vlaanderen hebben ze meer dan 12.000 leden aan die samen meer dan 55.000 ha bos beheren. Dat maakt van de bosgroepen één van de belangrijkste spelers inzake bosbeheer in Vlaanderen. Zij stellen dan ook graag hun jarenlange expertise ter beschikking voor deze aanplanting en zullen er samen met de betrokken private eigenaars voor zorgen dat de 50 000 boompjes uitgroeien tot prachtige bossen in Vlaanderen.