Limburgse bosgroepen breiden dienstverlening uit

De Limburgse bosgroepen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Limburgse gemeenten slaan de handen in elkaar voor een duurzaam en gevarieerd bosbeheer in de openbare bossen.

Hoewel de core-business van de bosgroepen uiteraard het privébos blijft, zijn sinds enkele jaren een aantal spontane projecten ontstaan waarbij ook private ondernemingen en instellingen op hun ondersteuning mochten rekenen. Dankzij de terreinkennis en netwerken zijn de bosgroepen goed geplaatst om eigenaars van privébos mee te engageren voor projecten die de eigendomsgrenzen overschrijden, bvb. voor het aanleggen van een gezamenlijke bosrand of als aanspreekpunt voor bedrijven, scholen en opvangcentra.

Gezamenlijk beheer heeft voordelen

In een aantal Limburgse gemeenten loopt nu een proefproject waar de bosgroepen samenwerken met het ANB en de lokale overheid voor het beheer van de gemeentebossen, nl. in Genk (Kattevennen) en Houthalen-Helchteren. De partners leren elkaars werking beter kennen en wisselen onderling expertise uit.

Het beheer van openbare en privébossen op elkaar afstemmen heeft veel voordelen. Er ontstaan grote boscomplexen die op een betere manier beheerd kunnen worden. De noodzakelijke werken kunnen zorgvuldig gepland worden om de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk te houden. De bosgebruikers en -bewoners worden minder frequent gestoord en de boswegen worden gespaard. Eén aanspreekpunt bewaart bovendien veel beter het overzicht.

In Kattevennen zijn de werken begin januari gestart. Op basis van de beheerdoelstellingen van het Uitgebreid Bosbeheerplan van Genk, wordt momenteel in verschillende gemeentebossen hout gekapt. Op lange termijn betekent dit een enorme verbetering voor het bos. Er komt meer licht, bomen krijgen meer plaats om te groeien en dat komt ook de biodiversiteit van het bos ten goede. Meer info over de beheerwerken in Genk vind je hier.

Na afloop van het proefproject worden de resultaten geëvalueerd. Ze kunnen de basis vormen voor nieuwe – meer structurele – samenwerkingsverbanden tussen de bosgroepen, het ANB en de Limburgse gemeenten.
Met het beheer van deze openbare bossen hopen de bosgroepen voldoende middelen en uitstraling te krijgen om de basiswerking naar de kleinere privéboseigenaars te kunnen blijven garanderen.