Project Zorg voor Bossen

De West-Vlaamse bosgroepen Houtland en IJzer & Leie werken hier samen in een sociaalecologisch  project. We bieden doelgroep-medewerkers uit verschillende zorginstellingen en leerlingen uit het buitengewoon onderwijs een zinvolle activiteit/opdracht aan in een bosomgeving.


Image
Image

Het project wordt ondersteund & gefinancierd door de provincie West-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Tevens leveren we ook een bijdrage in het klimaat robuuster maken van onze Vlaamse bossen. Het aanplanten van nieuwe bossen met verschillende inheemse soorten is hier een voorbeeld van. Maar ook het bevorderen van het bosleven door takkenstapels te maken of het verwijderen van afval draagt bij aan onze doelstelling.

Ben je West-Vlaamse boseigenaar en kan je helpende handen gebruiken voor een zinvol klusje in uw bos zoals het stapelen van houtblokken of takken, het verwijderen van exoten, het opruimen van kleine constructies of zwerfvuil, verwijderen van wildbescherming rond oudere beplanting,...? Dan komt Zorg voor Bossen graag langs om u te helpen! Bovendien is het voor de boseigenaar bijna kosteloos, er wordt enkel een verplaatsingsvergoeding gevraagd.

Interesse? Dan kan je steeds contact opnemen met één van de boven vermelde bosgroepen.


Image
Image

Meer informatie in deze folder

Bosgroep Houtland vzw: Hendrik De Bleeckere

+32 470 54 25 71 – Hendrik.DeBleeckere@west-vlaanderen.be

Bosgroep IJzer & Leie vzw: Rilke Terryn

+32 491 36 72 75 – Rilke.Terryn@west-vlaanderen.be

Image