64 hectare bos omgevormd

In het Waasland redde de Bosgroep meer dan 64 hectare bos van de ondergang en plantte ze meer dan 30.000 nieuwe bomen. Dat was nodig, want vooral naaldbossen stierven de voorbije jaren massaal af door een combinatie van droogte en ziekte. Bosgroep Oost-Vlaanderen startte daarom meer dan twee jaar geleden een project met verschillende partners om de bossen te redden.

In 2022 startte de Bosgroep met het pdpo-project Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland om de Wase bossen future proof te maken. Vooral naaldbossen zijn door de klimaatverandering vatbaarder voor plagen als de schorskever, waardoor ze afsterven. Het project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen. Gemeenten Waasmunster, Stekene, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Lochristi en Wachtebeke sprongen op de kar als copromotor.

Er waren verschillende infomomenten waaruit 133 terreinbezoeken volgden om de situatie te analyseren. Vervolgens zorgde de Bosgroep voor het rooien van de bomen en het plantklaar maken van het terrein. Door verschillende percelen te bundelen konden er goede afspraken gemaakt worden met de aannemer die instond voor deze werken. De aanplant van de nieuwe bomen gebeurde volgens een plantplan op maat. Door de juiste boomsoorten op de juiste plaats te planten, creëer je een bosecosysteem dat beter bestand is tegen de klimaatverandering. Ook veiligheid is een belangrijk punt, want zieke bomen kunnen makkelijk uitwaaien of omvallen. En uiteraard zijn gezonde bossen veel aangenamer om langs te wandelen en fietsen.

Op twee jaar tijd behaalden we indrukwekkende resultaten: we plantten 277 kloempen, dat zijn kleine groepjes bomen die zorgen voor verjonging. We legden 2870 meter bosrand aan en plantten 30.130 bomen. Op die manier hebben we 64,4 hectare bos klimaatrobuuster gemaakt! Daarnaast organiseerde de Bosgroep ook opleidingen, plantacties met scholen, en informeerde ze de voorbije jaren heel wat burgers over de nood aan bosomvorming via evenementen zoals Expeditie Kloosterbos en Forest Cleanup. Als laatste was er Beleef het bos in Hof ter Saksen (Beveren), een namiddag vol workshops, demo’s en gegidste wandelingen in het teken van de natuur.

Dankzij de ervaring van de voorbije jaren kan de Bosgroep de doelstellingen voor de Wase bossen nog scherper stellen en wil zij nog meer inzetten op het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de bosbodem om tot een gezond, veerkrachtig bosecosysteem te komen. Sinds kort is daarvoor een nieuw project goedgekeurd, De Wase bosrenovatie, met steun van LEADER. De goede samenwerking die de Bosgroep, de 7 gemeenten en de Provincie de voorbije jaren opbouwde, krijgt dus een vervolg. Voor het nieuwe project zullen nieuwe technieken worden ingezet, zoals het toevoegen van steenmeel bij verjongingsgroepen om de bosbodem op arme zandgrond te verbeteren.