Nieuwe vzw Bosgroep Limburg ziet het levenslicht

De 5 Limburgse bosgroepen gaan binnenkort over naar een nieuwe juridische structuur, nl. 1 vzw ‘Bosgroep Limburg’ voor de hele provincie. Dat werd beslist tijdens de contactdag van 2016, de jaarlijkse ledendag van de Limburgse bosgroepen. Bedoeling van deze nieuwe structuur is om de aansprakelijkheden en financiën op Limburgs niveau samen te voegen en het bestuur van de organisatie nog te verbeteren.

Op 15 december 2016 werd de nieuwe vzw “Bosgroep Limburg” boven het doopvont gehouden.Tijdens de contactdag van 2017 zal aan de Algemene Vergaderingen van de huidige vijf vzw’s gevraagd worden om hun vzw te ontbinden en het vermogen over te dragen aan de nieuwe vzw.

De eigenheid van de regionale groepen blijft uiteraard behouden en er verandert niets aan de missie: de vzw ‘Bosgroep Limburg’ blijft privé-boseigenaars met raad en daad bijstaan bij het beheer van hun bossen. Daarnaast zal de nieuwe vzw nog meer inzetten op samenwerkingen rond bepaalde projecten en ondersteuning bij openbaar bosbeheer. Bij dit alles werken de Limburgse bosgroepen meer dan ooit samen als één team, wat hen nog meer slagkracht zal geven.

De vzw Bosgroep Limburg wordt bestuurd door maximum 16 bestuurders: de provincie Limburg en drie effectieve leden uit elke huidige Bosgroep. Elke raad van bestuur heeft drie kandidaat-bestuurders afgevaardigd om hun regio te vertegenwoordigen. Alle leden zullen via een eenvoudige procedure automatisch kunnen overgaan naar de nieuwe vzw, tenzij ze aangeven dat ze dat niet willen.

Meer informatie volgt in het voorjaar van 2017.