Operatie Red de Wase bossen

Veel Wase bossen bestaan uitsluitend uit naaldbomen, die bovendien op droge zandgrond staan. Hierdoor zijn ze heel gevoelig voor de klimaatverandering. De fijnsparren werden als eerste aangevallen door schorskevers, maar ook lorken en grove dennen hebben het met de steeds langere droogteperiodes moeilijk om zich te weren tegen ziektes.

Heel wat bomen zijn inmiddels gestorven, de bossen staan er bruin en verdroogd bij. Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord nam daarom het initiatief voor twee projecten om de Wase bossen klimaatrobuust te maken.

In 2021 startten we met het hefboomproject Klimaatgezonde en weerbare bossen voor het Waasland. Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen kunnen we actief inzetten op omvorming van aangetaste naaldbossen naar standplaatsgeschikte en biodiverse loofbossen die beter bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij wordt ook samengewerkt met Interwaas en de getroffen Wase gemeenten. Er werd een meldpunt gelanceerd waar boseigenaars met een ziek bos terechtkunnen voor advies en begeleiding. Bij een bosomvorming komt wat kijken: de aanvraag van vergunningen, het rooien van de zieke bomen, een nieuw, aangepast plantplan…
Lees meer

Om de boseigenaar zoveel mogelijk te ontzorgen en de kosten te drukken zullen we de getroffen bossen bundelen per boscomplex. In 2022 starten we met de eerste van vier boscomplexen in het kader van het PDPO-project Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland. De doelstelling: 50 ha bos omvormen en zorgen dat het Waasland opnieuw groene, gezonde bossen heeft waar het aangenaam wandelen en fietsen is. Het project zet ook sterk in op de bewustwording van de nood aan bosomvorming en duurzaam bosbeheer bij een ruimer publiek. We krijgen hiervoor steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen en werken samen met zeven Wase gemeenten.
Lees meer