Reportage Bosgroep Limburg

Bosgroep Limburg heeft vorige week een TVL reportage gekregen via gedeputeerde Ludwig Vandehove. Zie hieronder het resultaat

Start brandhoutseizoen

Met de intrede van de herfst, start bij de bosgroepen ook het brandhout-seizoen. Verschillende bosgroepen organiseren een brandhoutverkoop. De catalogussen vind je hier De data van de verkopen vind je hier. De Oost-Vlaamse bosgroepen werken in het kader van het eco2eco-project aan een module om brandhout online te verkopen. Meer daarover vanaf half oktober.

Kennisdag eco2eco met 160 deelnemers een succes

Sinds enige tijd zijn verschillende Vlaamse bosgroepen partner in het eco2eco-project. In dat project staat duurzaam bosbeheer centraal, waarbij productie van kwaliteitshout en realiseren van natuurdoelen samengaan. 29 juni vond de eerste kennisdag van eco2eco plaats in Opglabbeek, met veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en waardevolle discussies. Na een start met enkele presentaties mochten de deelnemers kiezen uit verschillende presentaties …

Gezamenlijk hout verkopen loont!

Het verkopen van hout is voor de meeste particuliere boseigenaren niet mogelijk omdat het aanbod te laag is. Ook bij de administratie en opvolging komt er heel wat kijken. Door het groeperen van vele kleine percelen, zorgt de bosgroep voor een groter, aantrekkelijker volume waardoor het verkopen van hout wél rendabel wordt. Op woensdag 14 juni 2017 vond de industriële …

Openbaar onderzoek “meest kwestbare waardevolle bossen” stopgezet

  Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’, in de media ook wel de ‘boskaart’ genoemd. Dat volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet. De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in …

Verhoging bosbehoudsbijdrage vanaf 8 mei 2017

In het ‘plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen’, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 januari 2014, staan enkele concrete acties die ecologisch waardevolle bossen beter moeten beschermen. Enkele van deze acties werden reeds in 2014 doorgevoerd. Zo moeten ontbossingen groter dan 3ha in natura gecompenseerd worden en werd de compensatiefactor voor ontbossingen van Europees te beschermen boshabitat verhoogd van …

Geldigheidsduur kapmachtigingen gewijzigd

De geldigheidstermijn van kapmachtigingen wijzigt van vijf naar drie jaar. Dit betekent concreet dat wie een kapping (geen ontbossing) wil uitvoeren en daartoe een kapmachtiging aanvraagt bij het ANB, na ontvangst van deze kapmachtiging drie jaar de tijd heeft om deze kapping uit te voeren. Vroeger was dit vijf jaar. Het inkorten van de termijn voor de uitvoering van de …

Verslag van wandeling en Algemene Vergadering van Bosgroep Antwerpen Noord

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de boseigenaars bij elkaar om een nieuw stukje groen te ontdekken in ons werkingsgebied. Deze keer gingen we op stap in het natuurgebied De Merel, een gebied gekend vanwege zijn weekendhuisjes en de mestbunker en  waar groen langzamerhand meer aandacht krijgt. Een 45-tal boseigenaars werden door een natuurgids begeleid doorheen het vroegere arboretum waarbij ook de …

Projectoproep 2017 voor aankoop van gronden voor bebossing

Wist je dat mensen uit een groenere buurt zich een stuk beter voelen dan mensen uit een minder groene buurt? Cijfers bevestigen dit. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarom de kans bieden aan enerzijds privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen en anderzijds aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen om bij te dragen tot bebossing. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven …

10e editie van de Contactdag van de Limburgse bosgroepen onder een stralende zon!

Zaterdag 25 maart en een stralende zon. Meer dan 400 leden en sympathisanten zakten af naar Alden Biesen voor de jaarlijkse ledendag van de Limburgse Bosgroepen. Naar jaarlijkse gewoonte werd het nuttige aan het aangename gekoppeld. Na de algemene vergaderingen van de vijf Limburgse Bosgroepen konden de aanwezigen één van de vele wandelingen om en rond Alden Biesen volgen of …